Rozważania na V Niedzielę zwykłą

Rozważania na V Niedzielę zwykłą

Mt 5, 13-16 „Wy jesteście solą ziemi. [...] Wy jesteście światłem świata”. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzisiaj prawie wszystko można kupić. Za mniejszą lub większą ilość pieniędzy możesz mieć wymarzony telefon, samochód, dom, wycieczkę w najpiękniejsze zakątki...

Rozważania na IV Niedzielę zwykłą

Rozważania na IV Niedzielę zwykłą

Mt 5, 1-12a Jezus w dzisiejszej Ewangelii dostrzega tłum ludzi. Nie chowa się przed nimi i nie ucieka, tylko wchodzi na górę i zaczyna nauczać. Nie przeraża Go duża liczba osób. Zawsze łatwiej jest nam otworzyć się w mniejszym gronie zaufanych osób niż wśród jakiejś...

Rozważania na I Niedzielę zwykłą

Rozważania na I Niedzielę zwykłą

Mt 4, 12-17 Niedzielna Ewangelia ukazuje nam scenę, w której Jezus powołuje pierwszych apostołów słowami: ,,Pójdźcie za mną, a ja uczynię Was rybakami ludzi". Szymon Piotr i Andrzej, mimo że nie znali Jezusa, zostawili wszystko, co mieli, i poszli za Nim. Swoją...

Rozważania na II Niedzielę zwykłą

Rozważania na II Niedzielę zwykłą

J 1, 29-34 W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel z wielką pokorą daje świadectwo o Jezusie. Nie wywyższa się z tego powodu, że został posłany, aby chrzcić ludzi, ale w głębokiej wierze wywyższa Bożego Baranka – tego, który ,,przewyższył [go] godnością". Stawia w...

Rozważania na Święto Chrztu Pańskiego

Rozważania na Święto Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17 Postawa Jana z dzisiejszej Ewangelii odzwierciedla w pewnym sensie to, jak czasami zachowujemy się wobec Bożej miłości. W tym przypadku, patrząc zgodnie z ludzką logiką, słuszna pokora nakazała Janowi sprzeciwić się wobec tego, co zaplanował Jezus. Jest...

Rozważania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Rozważania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego

J 1, 1-5. 9-14 Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do rozważenia tego, z czym wiąże się tajemnica Narodzenia Jezusa Chrystusa i jakie konsekwencje dla naszego życia miało przynieść Jego przyjście. We fragmencie ,,Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas" został...

Rozważania na IV Niedzielę Adwentu

Rozważania na IV Niedzielę Adwentu

Mt 1, 18-24 Istotą Świąt Bożego Narodzenia nie są wcale huczne świętowanie czy bogato ozdobione domy, a wzbudzenie w sobie samych pragnienia na nowo odnajdywania się w ciele Jezusa Chrystusa. W tym fragmencie Ewangelii chodzi o odkrywanie Go w słowach, które wcale nie...

Rozważania na III Niedzielę Adwentu

Rozważania na III Niedzielę Adwentu

Mt 11, 2-11 „Zaprawdę powiadam wam: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż On”. Ogromny tłum zebrał się, żeby zobaczyć coś wielkiego. Proroka, niewidomych, którzy zaczynają...

Rozważania na II Niedzielę Adwentu

Rozważania na II Niedzielę Adwentu

Mt 3, 1-12 Czas adwentu, który przeżywamy, jest dobrym momentem, żeby wejść w głąb swojego sumienia za słowami Jana Chrzciciela: ,,nawróćcie się”. Nasze sumienie jest takim sanktuarium, w którym spotykamy się z Bogiem. Tam nie ma tajemnic. Warto dziś zaglądnąć do...