J 10, 1-10

Nie ma innej drogi do zbawienia niż Jezus Chrystus. Dzisiaj każdy wybiera swój własny sposób na życie. Sami decydujemy o tym, co jest dla nas dobre, a co złe, jednocześnie każdego dnia zderzając się z innymi światopoglądami. Praktycznie codziennie stajemy przed różnymi dylematami i nieraz pojawiają się wątpliwości, czy nasze wybory są dobre. Tak naprawdę nikt z nas nie jest nieomylny, więc polegając jedynie na własnym osądzie, prędzej czy później przydarzy się większy lub mniejszy błąd. Niech to jednak nie będzie dla nas powód do zmartwienia, bo taka jest nasza natura. Każdy z nas został stworzony do życia w jedności z Bogiem, a jest to możliwe jedynie w osobie Jezusa. Nie ma innej drogi niż On, nie ma innego głosu, za którym powinniśmy pójść, niż tylko Jego głos. Idąc za nim, nigdy się nie zawiedziesz. Więc kiedy masz mniejsze lub większe wątpliwości, to nie szukaj odpowiedzi daleko, tylko wsłuchaj się w głos swojego Zbawiciela.