J 3, 16-18

Jezus mówi do Ciebie. On w pewien sposób przedstawia ci się w tym fragmencie, ale czy rzeczywiście Mu odpowiesz na zaproszenie do tej relacji? Przedstawiając się, zaczyna od Ojca, Boga, którego miłości jest uosobieniem. Przedstawiając się, zaprasza na drogę wiary, która polega na podążaniu za Nim, na braku śmierci, czyli na drodze ŻYCIA. Jezus przychodzi, by cię uratować, budowanie z Nim życia, w którym On jest fundamentem, to największa nagroda, którą możesz dostać już teraz. Za to Jego brak to największy, najbardziej dręczący brak, który dosięga człowieka, i nie da się go niczym innym wypełnić. W radości, w smutku, w pełni, w chorobie i zdrowiu – zawsze masz obok siebie największy Boży dar, Jezusa, i Jego największy dar, czyli miłosierny krzyż. Czy odpowiesz na to wezwanie?