Mt 9, 9-13

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przygarnia Mateusza, nie zważając na to, co mówią o nim ludzie. Tak po prostu przychodzi i mówi mu ,,pójdź za mną”. Mateusz w Jezusie może w końcu dostrzec kogoś, kto nie wstydzi się przy nim być, lecz kogoś, kto chce się nim zaopiekować. Natomiast nie zostawia tego dla siebie – Mateusz zaprasza Jezusa na ucztę, gdzie jedzą wspólnie z celnikami i innymi grzesznikami. Tak samo jak do celnika, Jezus przychodzi do każdego z nas i mówi nam, abyśmy poszli za Nim. Chrystus chce utopić nasze grzechy w swoim miłosierdziu.