Rozważanie na VI Niedzielę Zwykłą

Rozważanie na VI Niedzielę Zwykłą

Mt 5, 17-37 Zastanów się, jak Chrystus interpretuje przykazania Starego Testamentu. Według Niego źródło złych uczynków człowieka jest w gniewie i pożądliwym patrzeniu. Chrystus chce Ci dzisiaj powiedzieć, że powinieneś zmienić swoje myślenie i serce, żeby być wiernym...

Rozważanie na V Niedzielę Zwykłą

Rozważanie na V Niedzielę Zwykłą

Mt 5, 13-16 „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata”. Te słowa skierowane są dzisiaj do Ciebie. Ty jesteś tym, kto ma nadawać światu sens. Bóg wzywa Cię do ważnego i niezwykle pięknego zadania. Chce, abyś stał się dla ludzi odblaskiem Jego miłości. Nikt...

Rozważanie na Święto Ofiarowania Pańskiego

Rozważanie na Święto Ofiarowania Pańskiego

Łk 2, 22-40 Często oczekujemy wielkich działań Boga w naszym życiu, nie dostrzegamy Go w małych rzeczach. W Ewangelii prorokini Anna nie rozstawała się ze świątynią, modliła się i pościła. Można powiedzieć, że jej życie było codziennie takie same, nudne. Jednak...

Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą

Rozważanie na III Niedzielę Zwykłą

Mt 4, 12-23 Nawracajmy się! Do tego gorąco zaprasza Nas dziś sam Jezus. On powołuje Swych uczniów, którzy stają się Mu oddani, są Jego narzędziem. Oni nawracają się i ewangelizują, by inni również weszli na drogę Pana. My też w codziennych trudach starajmy się być jak...

Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą

Rozważanie na II Niedzielę Zwykłą

J 1, 29-34 Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, w którym mieszka Duch Święty. Zbliżając się do Niego i poznając Go, widzimy, że przez chrzest stajemy się lepsi. Ten sakrament uzdalnia nas do tego, by kochać jak Jezus. Dawajmy świadectwo w naszym życiu, że Bóg jest - tak,...

Rozważanie na Święto Chrztu Pańskiego

Rozważanie na Święto Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17 W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami chrztu Jezusa w Jordanie. Tuż po nim dało się słyszeć z nieba głos mówiący: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Zapewne nie pamiętasz momentu swojego chrztu, ale czytając dzisiejszą Ewangelię,...

Rozważanie na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

Rozważanie na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

J 1, 1-18 Na początku wszystkiego było Słowo. Jan Ewangelista nazywa Słowem samego Boga. To właśnie Słowo pełniło przy powstawaniu świata rolę stwórczą. Pojawiło się Ono na świecie w postaci Człowieka, który przyszedł do swojej własności, a świat Go nie poznał. Jest...

Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu

Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu

Mt 1, 18-24 Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Ewangelia to dla nas jedna z czterech Ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu: wg Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Przyjście Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego na świat było zapowiadane od wieków. Nowinę tę nazywamy...

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu

Mt 11, 2-11 Dzisiaj przeżywamy III niedzielę Adwentu, czyli Niedzielę „Gaudete”, tzn. niedzielę radości. Podczas gdy już od dwóch tygodniu przeżywamy czas oczekiwania, w dzisiejszej Ewangelii Jezus jakby przypomina nam, że to właśnie na Niego Czekamy. Czas Adwentu już...