Mt 13,44-52

Niebo, czyli radość, która towarzyszyć będzie w momencie spotkania się z Tą Najwyższą Miłością, to dla nas tajemnica. Rąbek tej tajemnicy Bóg odkrywa przed nami w każdym sakramencie, spotkaniu, rozmowie czy rozważaniu Pisma Świętego. To relacja z Bogiem pozwala, aby sięgać Nieba, przecież, najłatwiej mówiąc, to o Niego chodzi. Jak bardzo wielkie to jest, dzisiejsze rozważanie przypomina, że warto oddać, sprzedać, zostawić wszystko, by znaleźć się w tej bliskości, zdobyć się na odwagę szukać Boga w sobie samym, w Jego świecie i w Jego planie dla mnie. Pozwól się wybrać, znaleźć, odkryć na nowo w Jego świetle i Jego miłości, nie czekając na Niebo, a pozwalając Bogu na to, by tworzył Je już teraz.