Mt 16, 13-20

Dziś Jezus przychodzi, wychodzi z inicjatywą, chce przy tobie być. Najpierw zadaje pytanie – jak widzi Go świat? Jak Twoje otoczenie postrzega Boga, jakie wzorce przyjmujesz, co dzieje się dokoła Jego tematu? A potem pyta, co ty o Nim sądzisz. O to, kim dla ciebie jest, jaki masz Jego obraz. Czy widzisz poprawnie? Czy opierasz to wszystko na Bogu? Gdy wszystko niewiadome, ciężkie i trudne, On daje odpowiedzi na wszystkie pytania. Syn Boga Żywego, Mesjasz. Ten sam Bóg to Ojciec miłosierdzia. Czy pozwolisz, żeby oprzeć to wszystko na Bogu, czy będzie On twoją skałą?