Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Można zauważyć, że pierwsze spotkanie Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie dało początek ostrym sprzeczkom. Faryzeusze nie mogą pogodzić się z tym, że coś może być robione nie według „ich” przepisów. Stąd ich liczne pytania, a raczej zarzuty. Jezus pokazuje prawdę o nich, że są obłudnikami, bo przepisy, którymi żyją, dostosowują do swojej wygody, do swoich zasad. On wzywa wszystkich, aby zechcieli Go usłuchać i zrozumieć. Czy doświadczyłeś tego, że Bóg walczy o Ciebie? Czy zauważasz taki moment w swoim życiu, który być może był jakimś upadkiem, poprzez który Bóg dopuścił, by uwolnić Cię od złudzeń i pociągnąć ku sobie?