Rozważanie na Święto Chrztu Pańskiego

Rozważanie na Święto Chrztu Pańskiego

Mt 3, 13-17 W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami chrztu Jezusa w Jordanie. Tuż po nim dało się słyszeć z nieba głos mówiący: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Zapewne nie pamiętasz momentu swojego chrztu, ale czytając dzisiejszą Ewangelię,...
Rozważanie na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

Rozważanie na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

J 1, 1-18 Na początku wszystkiego było Słowo. Jan Ewangelista nazywa Słowem samego Boga. To właśnie Słowo pełniło przy powstawaniu świata rolę stwórczą. Pojawiło się Ono na świecie w postaci Człowieka, który przyszedł do swojej własności, a świat Go nie poznał. Jest...
Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu

Rozważanie na IV Niedzielę Adwentu

Mt 1, 18-24 Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Ewangelia to dla nas jedna z czterech Ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu: wg Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Przyjście Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego na świat było zapowiadane od wieków. Nowinę tę nazywamy...
Rozważanie na III Niedzielę Adwentu

Rozważanie na III Niedzielę Adwentu

Mt 11, 2-11 Dzisiaj przeżywamy III niedzielę Adwentu, czyli Niedzielę „Gaudete”, tzn. niedzielę radości. Podczas gdy już od dwóch tygodniu przeżywamy czas oczekiwania, w dzisiejszej Ewangelii Jezus jakby przypomina nam, że to właśnie na Niego Czekamy. Czas Adwentu już...