Łk 1, 39-56

Dzisiejsza Ewangelia to dobrze wszystkim znany fragment Pisma Świętego, ale choć tak wiele razy słyszany, to przekazuje za każdym razem tyle piękna. Maryja i Elżbieta są wypełnione ogromną radością. Radością z obecności drugiego człowieka, z niesienia pomocy nawet, gdy wymaga to w jakiś
sposób od nas poświecenia, ale też wdzięcznością, gdy się tę pomoc otrzymuje. Pokazują
również radość ze wspólnego trwania przy Bogu, z wspierania się w wierze i z dzielenia się swoimi i codziennymi, i tymi większymi doświadczeniami Boga w swoim życiu.

Ta postawa to piękny wzór na to, jak możemy budować nasze relacje z bliskimi oraz nasze wspólnoty, wzór na to,jak doceniać i cieszyć się z każdego spotkanego człowieka i jak podchodzić do niego z miłością.