Mk 6, 7-13

Dzisiejsza Ewangelia mówi o rozesłaniu Dwunastu Apostołów do pójścia w świat i głoszenia. Każdy z nich miał nieść świadectwo innym ludziom, aby ci uwierzyli. Na wzór Apostołów my dziś też jesteśmy posłani do tego, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Lecz ewangelizacja to nie tylko słowa – czyńmy dobrze na wzór Boży, a inni będą widzieć w nas Zmartwychwstałego.