Mk 5, 21-24. 35b-43

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak wiele może się wydarzyć, kiedy obecna jest w nas wiara. To, czego może ona dokonać, wychodzi daleko poza nasze wyobrażenia. Najskrytsze pragnienia, które mogą wywoływać w innych zdziwienie, uśmiech na twarzy lub nawet pogardę, stają się możliwe, kiedy obecna jest w nas wiara.
Czy nie zdarza Ci się myśleć, że coś jest niewykonalne? Czy patrząc na ludzi wierzących w rzeczy niewyobrażalne, nie zarzucasz im naiwności? Czy nie próbujesz czasem stawiać granic swojej wierze? Czy jesteś w stanie przyjąć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego? Czy na swoją codzienność potrafisz patrzeć oczami wiary?