Mk 3, 20-35

W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest pokazany, jako osoba, której czyny nie były obojętne innym ludziom. Ewidentnie potrafi i chce uleczyć jak największą ilość osób z wszelkiej dolegliwości. Nic nie robi wbrew sobie. Nie idź w ślad uczonych w Piśmie i nie powielaj ich grzechów. Weź przykład z Matki Jezusa, która mimo ciężkich słów, które padają w jej stronę dzisiaj, doskonale wypełnia wolę Bożą. Zastanów się: jakim jesteś uczniem?