J 15,1-8

Dzisiejsza przypowieść o krzewie winnym pokazuje nam jednoznacznie, na czym polega droga do szczęścia i zbawienia. Bardzo często zadajemy sobie pytanie, co powinniśmy robić, a czego nie, aby podobać się Bogu i czuć się spełnionym. Czasami wydaje nam się, że musimy opracować i zrealizować szczegółowy plan, od którego uzależnione jest nasze szczęście. Okazuje się jednak, ze wystarczy tylko jedna rzecz – trwać w Bogu. To On daje nam radość i Zbawienie. Pokazuje, co jest dobre, a co złe. Nawet spełnienie największego marzenia bez Jego udziału nie da tyle radości, co jeden zwykły dzień spędzony w Jego obecności. Trwając w Nim, nie musimy się martwić o nic innego, bo On najlepiej, jak tylko się da, kształtuje nasze pragnienia i drogi. Czy potrafisz oddawać wszystkie swoje sprawy, plany i marzenia Bogu? Czy zabiegasz o to, aby znaleźć dla Niego miejsce w swoim życiu? Czy ufasz Jego planom i natchnieniom?