J 15, 26-27; 16, 12-15

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że nie zawsze zrozumiemy to, co On do nas mówi albo to, co się dzieje w tym momencie w naszym życiu. Może przeżywasz teraz trudne chwile i nie rozumiesz, po co, nie rozumiesz, dlaczego coś przydarzyło się akurat Tobie. Jednak właśnie teraz Jezus mówi do Ciebie – żebyś się modlił, modlił się o Ducha Świętego, bo to właśnie On pokaże Ci Prawdę, pokaże dobro, które przyjdzie po cierpieniu i trudnych momentach.