Mk 16, 15-20

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wniebowstąpienie Pańskie. Zanim jednak ono nastąpiło, Jezus dał apostołom ważne zadanie – aby szli i nauczali. To w ich rękach były teraz ewangelizacja i głoszenie, tak, by inni pokochali Boga, uwierzyli i nawrócili się. Mieli chrzcić, uzdrawiać i ukazywać moc Pana.
Apostołowie wypełnili nakaz. Tam, gdzie docierali, głosili Ewangelię, a Jezus im błogosławił.
Dziś, po 2000 lat, ten nakaz jest dany nam. Abyśmy przepowiadali Boga życiem i słowem. Nasze świadectwo jest potrzebne drugiemu człowiekowi, więc nie bójmy się tego i ukazujmy Chrystusa!