Mt 28, 16-20

Pan Bóg powołuje nas wszystkich do rzeczy wielkich. Często może nam się wydawać, że to, co stawia przed nami, jest dla nas nieosiągalne, że jesteśmy niewystarczający, aby wypełniać Jego wolę. Iść na cały świat, nauczać wszystkie narody, wydaje się być zadaniem dla wybranych. Dlaczego tak się dzieje? Czy pokładasz nadzieję tylko w swoich siłach? A może boisz się zwrócić do Boga, bo jest Ci wstyd, że tak często upadasz i ranisz Go swoimi grzechami? On jednak na te wszystkie wątpliwości odpowiada mocną obietnicą: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Nie zapominaj o tym i nie bój się pokładać nadziei w swoim Zbawicielu!