J 20, 19-31

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się uczniom, którzy są pełni smutku i rozpaczy. Jednak na Jego widok ogarnia ich radość i szczęście, ponieważ rozpoznali w Nim swojego Pana. On żyje! Wszystko, co mówił i czynił, wypełniło się. Jezus posyła swoich uczniów, obdarzając ich tym samym Duchem Świętym. To oni teraz będą przybliżać wszystkich do Boga. To oni teraz będą odpuszczać grzechy w imię Jego. Co sprawia, że niekiedy czujesz smutek i rozpacz? Czy Twoje spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem daje Ci taką samą radość, jaka wystąpiła u Jego uczniów?