Łk 24, 35-48

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma!
W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje się uczniom. Ci zaś nie poznali Go – myśleli, że widzą ducha. Zmartwychwstały Pan przyszedł jednak posilić się z nimi i, jak mówi, ma ciało i kości – więc to prawdziwie On! Jezus tym samym daje świadectwo i potwierdza, że wszystko, co się wydarzyło, nie było przypadkiem.