J 12,12-16

Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Tłum ludzi wybiega z gałązkami palmowymi, by Go powitać. Jezus posyła Ci, tak jak Uczniom, Ducha Świętego. Robi to, żebyś pamiętał o tym, co jest najważniejsze w czasie Świąt Paschalnych. W tym rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu chciej towarzyszyć Jezusowi tak, jak umiesz. On na Ciebie czeka.