#EWANGELIA

„Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Te słowa mocno wybrzmiewają dziś w Liturgii Słowa. Są one przestrogą, ale i posłaniem. Przed nami Wielki Post – 40 dni, często trudny, lecz piękny czas. To tyle, ile Jezus przebywał na pustyni. Chciejmy, tak jak On, mieć w tym czasie otwarte serca, ze względu na bliskość królestwa. A ponieważ jest blisko, jesteśmy posłani. Nawracajmy się nieustannie, głośmy innym Dobrą Nowinę i idźmy drogą zbawienia.