Mk 1, 21-28

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje swoją Boską naturę. Uwalnia opętanego od złego ducha i pragnie uzdrawiać także nas i nasze serca. Człowiek zapomina często, co jest w życiu ważne. Sam chce panować nad swoim życiem, pracą, a nawet nad bliźnim. Gdy przychodzi grzech, ciemność, jest mu trudniej. Jezus przychodzi w każde trudne miejsce i przemienia, oczyszcza, uzdrawia i uwalnia. Czy pozwolisz wejść Jezusowi do Twojego serca? Czy pozwolisz Jemu zmienić Twoje życie? Czy oddasz ster w Jego ręce?