Łk 2, 22-40

Czy jesteś jak Symeon?
W dzisiejszej Ewangelii czytamy o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. W świątyni jest również starzec, który, jak się okazuje, jest całkiem oddany Panu i czeka w życiu tylko na jedno – na przyjście Mesjasza. On od razu czuje, że Jezus jest właśnie Nim. Że jest Wielkim Bogiem, Który przyszedł, by dać życie i pociechę. Symeon tyle lat wyczekiwał. Narodzenie Jezusa było dla niego najważniejsze, był tak mocno oddany Panu.
A jak jest ze mną? Czy moim sensem i celem również jest Jezus Chrystus? Czy czekałem na Niego podczas Adwentu i teraz, gdy się narodził, potrafię się Nim ucieszyć?