Mk 13, 33-37

Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, dostajemy bardzo konkretne wezwanie na ten czas. Przed nami piękny okres oczekiwania, w którym powinniśmy nieustannie czuwać. Czuwać tak, jak matka nad swym chorym dzieckiem. Niech Adwent będzie dla nas pięknym czasem modlitwy, zatrzymania się i zwrócenia ku Temu, który niedługo przybędzie.