Mt 22, 1-10

Bóg zaprasza każdego z nas dzisiaj do udziału w Boskim życiu. Zachęca do poznawania Go. Czy przyjmiesz to zaproszenie? Czy dasz Mu szansę wejścia do Twojego serca?