Mt 21, 33-43

W przypowieści o dzierżawcach winnicy możemy odczytać, co stanie się z Jezusem. On jest tym synem, ukochanym dzieckiem gospodarza. To zapowiedź Jego śmierci, tego, że zostanie ukrzyżowany – przez chciwość, zazdrość i wszelkie zło. Co zrobi właściciel po śmierci syna? „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom”. Bóg będzie błogosławił tym, którzy będą dobrzy, a swoją postawą będą to błogosławieństwo przyjmowali.
Miejmy zawsze Pana przed oczami. Nie odrzucajmy Jego i Jego Syna, a to nam zostanie dane Królestwo Niebieskie.