Mt 22, 15-21

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Jednym zdaniem Jezus zamyka usta uczniom Faryzeuszów, którzy próbowali wystawić Go na próbę. Warto dzisiaj spróbować odnieść to zdanie do własnego życia. Aby móc to zrobić, trzeba zdać sobie sprawę z tego, co należy do Boga, a co jesteśmy winni innym ludziom? Do Boga należy Twoje serce i dusza, Twoja teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, Twoje myśli, pragnienia, smutki oraz radości. Cały jesteś Jego. Ile zatem z tego wszystkiego Mu oddajesz? Ile czasu poświęcasz, aby dzielić z Bogiem to, co należy do Niego? Ile zaś czasu poświęcasz na to, aby sprostać oczekiwaniom innych? Jak bardzo troszczysz się o to, aby wywiązać się z obowiązków, które często nakładasz na siebie sam? Co jest dla Ciebie ważniejsze i czy znajduje to odzwierciedlenie w Twoim postępowaniu?