Mt 5,1-12a

Podczas nauczania na górze Jezus przekazuje ludowi osiem błogosławieństw – czyli coś ogromnie dla nas ważnego! Biskup Ryś mówi nawet, że jest to nasz „nowy Dekalog”. Przecież w podobny sposób 10 przykazań zostało przekazanych Mojżeszowi.
„Nowy Dekalog” – co to dla nas oznacza? Dokładnie to, że przestrzegając dzisiejszych słów Jezusa, będziemy w stanie iść z miłością do każdego człowieka. Będziemy mogli dać piękne świadectwo naszej wiary i bliskości z Panem. Będziemy cieszyć się nowym życiem, które już na nas czeka.