Mt 18, 21-35

Jezus potrafi przebaczyć nawet najgorszy grzech. To właśnie On oddał za nas życie na krzyżu. On nas uratował. Bez modlitwy nie da się przebaczyć. Sami z siebie tego nie zrobimy. Nam darowano niesamowite przebaczenie, ale my mamy z tym wielki problem. Czy pamiętasz o swoim bliźnim w modlitwie? Czy modlisz się za ludzi, których może nie lubisz?