Mt 16, 13-20

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zadaje bardzo ważne pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Zapewne każdy z nas mógłby wymienić wiele stwierdzeń zasłyszanych na katechezie, w kościele czy na spotkaniu oazowym. Na ile jednak utożsamiasz się z tymi stwierdzeniami? Myślisz, że Jezus chce sprawdzić dzisiaj Twoją wiedzę? Czy może próbuje się dowiedzieć, kim dla Ciebie jest? W wielu sytuacjach daje Ci się poznać na różne sposoby i w dużej mierze to od Ciebie zależy, na ile będziesz chciał z tego skorzystać. Kim więc dla Ciebie jest Jezus Chrystus? W jaki sposób zdążyłeś Go poznać? Czy starasz się poznawać Go coraz bardziej i co robisz w tym kierunku?