Mt 15, 21-28

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje niezłomną wiarę kobiety, która prosi Jezusa o uzdrowienie jej dziecka. Widzimy, że Jezus na początku nie pomaga kobiecie. Ona jednak błaga dalej i nie poddaje się. Może teraz w Twoim życiu dzieją się trudne rzeczy lub czegoś nie rozumiesz. Bądź pokorny. Nie przestawaj jednak prosić Boga i trwaj w modlitwie. Nie traktuj Go tylko jak lekarza, ale jak Wszechmogącego Boga.