Mt 13, 44-46

W dzisiejszej Ewangelii Jezus próbuje ukazać słuchającym Go ludziom, jakie jest królestwo niebieskie. Słuchając tych słów, warto zadać sobie pytanie, jak ważne jest dla Ciebie królestwo niebieskie i jak wiele jesteś w stanie zrobić, żeby się do niego przybliżyć? Zastanów się również, co jesteś w stanie poświecić dla innych rzeczy, które są dla Ciebie ważne? Ile czasu w Twoim życiu poświęcasz na troski tego świata czy przyjemności, a ile czasu poświęcasz Bogu? Jak często Twoje myśli wypełniają mało istotne sprawy, a jak często pojawia się w nich kwestia Twojego zbawienia? Czy jesteś w stanie poświecić wszystko dla życia wiecznego?