Mt 13, 24-43

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o chwaście. Kim my jesteśmy i co wybieramy? Złe ziarna w przypowieści są jak grzechy. To one powodują, że wybieramy zło zamiast dobra, grzech zamiast Boga. Co daje Ci, że wybierzesz złe ziarno? Czy w inne dni niż niedziela pamiętasz o dobrych uczynkach i byciu dla bliźnich?