Mt 11, 25-30

Tak wiele pięknych rzeczy daje nam w tym, pozornie krótkim, fragmencie dziś Pan! Na początku Jezus daje nam do zrozumienia, że wiara nie jest tylko dla ludzi uczonych, mądrych i zasłużonych. Wiara jest dla każdego, niezależnie od statusu czy wiedzy. Bóg da siebie tym, których wybierze, ale patrząc tylko i wyłącznie na ich serce. Całkowicie jednak zna Pana tylko On sam oraz właśnie ci, którzy otworzą serce i zostaną wybrani.
Na koniec Jezus zachęca nas do odpoczynku w Nim, pociesza w chwilach słabości. On chce dać mam ukojenie dusz, to, co najbardziej potrzebne we wszystkich naszych trudach. Idźmy do Pana i uczmy się Jego pokory. Dzięki niej i z Nim jesteśmy w stanie przetrwać każdą burzę w naszym życiu.