Mt 10, 37-42

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje co jest w życiu najważniejsze. Pozwala w ten sposób uporządkować nam nasz system wartości. Bo na pierwszym miejscu powinien być zawsze On, a zaraz po nim drugi człowiek. Wszystko inne odchodzi na drugi plan, bo „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.” Czy zdajesz sobie sprawę z tego jak jesteś ważny? Że dzięki Tobie do Twojego brata przychodzi sam Bóg? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że człowiek, który jak nikt inny potrafi Cię zdenerwować i wyprowadzić z równowagi w 5 sekund, jest cenniejszy od wszystkiego, co posiadasz, bo jeśli go przyjmujesz, przychodzi do Ciebie sam Bóg? Wymarzona praca może dać Ci poczucie satysfakcji i spełnienia, piękny dom – poczucie bezpieczeństwa, realizacja swoich pasji – przyjemność i wiele radości, ale tylko za sprawą człowieka w tym wszystkim może pojawić się Bóg. Co jest więc dla Ciebie najważniejsze?