Mt 9, 36 – 10, 8

Tak jak Jezus posłał Dwunastu, tak każdy z nas jest zaproszony do tego, by być robotnikiem. Bo żniwo jest wielkie, a my, będąc narzędziem Pana, jesteśmy w stanie zrobić wielkie rzeczy. Idźmy i głośmy! Świadectwo ma moc przemieniania serc, doświadczenie Chrystusa jest doświadczeniem największej Miłości. Nie bój się o Niej mówić. ❤