J 14, 15-21

W dzisiejszych słowach Jezusa dostajemy konkretną i bardzo piękną obietnicę – obietnicę Ducha Świętego. On jest Tym, Który został nam dany, by pocieszać, bronić i być zawsze z nami. Przebywa w nas i wśród nas, obejmuje Swymi ramionami.
Kolejną obietnicą jest miłość Boża. Będziemy w stanie Jej dostąpić, jeśli też umiłujemy i otworzymy się na tę wielką łaskę.
Nie jesteśmy sami, nigdy. Mamy swojego Parakleta.
Wierzysz w to?