J 14, 1-12

Jezus, używając słów „dom Ojca”, określa rzeczywistość, której nie masz się bać. Chrystus przyjdzie, aby Cię do tego domu wprowadzić wtedy, kiedy przygotuje Ci miejsce. On sam zachęca Cię do postawy wiary w Niego i w Jego dzieła. Ta wiara ma dotyczyć kroczenia za Chrystusem tą drogą, którą On podążał, wyznawania tej prawdy, w którą On wierzył i zmiany swojego życia w służbę, tak jak On służył Ojcu i ludziom. Wiara w Jezusa to wiara w Ojca, który jest obok Ciebie zawsze obecny, jak Chrystus był obecny między swoimi uczniami. Jezus czynił wszystko to, co powiedział Mu Ojciec; Ty, podejmując swoje decyzje, możesz, naśladując Chrystusa, konsultować wszystko ze swoim Tatą, który chce dla Ciebie samych dobroci. Jaka jest Twoja wiara w Jezusa? Kiedy w swoim życiu pokazujesz, że Chrystus jest dla Ciebie drogą, że jest prawdą, że jest życiem? Jak to się objawia?