J 20, 19-23

Chrystus zaprasza Cię dziś do misji, którą On sam otrzymał od Boga Ojca – do głoszenia Dobrej Nowiny. Przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, mamy nadzieję na uwolnienie od grzechów. Chcemy być wolni! Jezus zaprasza nas do tego, tak samo jak zaprosił do tego swoich uczniów. Czy masz w sobie chęć powrotu do Pana Boga? Czy masz świadomość tego, że On na Ciebie czeka, bo jesteś Jego ukochanym dzieckiem?