Mt 28, 16-20

W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka się ze swoimi uczniami niedługo po swoim Zmartwychwstaniu. Mimo, że byli oni świadkami największego cudu w historii ludzkości, znaleźli się tacy, którzy wątpili. Nie przeszkodziło to jednak Jezusowi, aby posłać ich na cały świat, aby głosili dobrą nowinę i udzielali chrztu.
Ta sytuacja mówi bardzo dużo o tym, jak patrzy na nas Bóg. On doskonale zna nasze słabości, widzi każde nasze zwątpienie i w dalszym ciągu nam ufa. Nie robi wyrzutów, nie ma pretensji, tylko posyła do następnego zadania i mówi „jestem z Tobą”. Czy potrafisz uwierzyć w te słowa? Czy potrafisz przyjąć do swojego serca fakt, że Jezus jest z Tobą nawet, kiedy wątpisz i jesteś słaby?