J 20, 19-31

Dziś w Słowie Bożym możemy przeczytać o ukazaniu się Zmartwychwstałego Jezusa uczniom. On przychodzi do nich, tych, którzy się boją, którzy się ukrywają i przynosi pocieszenie: „Pokój wam!”. W tym geście pokazuje, że to wszystko, co się wydarzyło, miało sens, że spełniło się to, co zapowiedział. Jezus mówi też, że uczniowie są gotowi, by wyjść z ukrycia, by z mocą Ducha Świętego iść do ludzi. Apostołowie się cieszą, są szczęśliwi, że widzą swojego Nauczyciela, swojego Pana. Ufają Mu. Jednak jest też Tomasz, którego nie było wśród nich, gdy przyszedł Jezus. On nie wierzy, że Zmartwychwstały mógł powrócić i być obecny. Kim Ty jesteś? Uczniem, który z wielką radością przyjął powrót Jezusa, czy Tomaszem, który nie wierzy, że On jest rzeczywiście w Twoim życiu? Pomyśl dziś o tym, czy wierzysz, mimo że nie widziałeś.