J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Czy jesteś niewidomy?
Nie chodzi tutaj o chorego, który został uzdrowiony przez Jezusa. Chodzi o tych, którzy nie uwierzyli, kim naprawdę jest Chrystus, Ten, Który uzdrawia i czyni dobro wśród ludzi. Faryzeusze przepytywali chorego, bo przejrzał w dzień szabatu, kiedy według nich Jezus nie powinien mu pomóc. Jednak odpowiedni czas na czynienie dobra jest zawsze. Pamiętaj o tym. Zacznij widzieć i działaj z miłością i wiarą, że Jezus jest prawdziwie Bogiem i Zbawicielem.