Długo czekałam, aż w końcu przyjadę na ORAE II°. Miałam ogromną potrzebę doświadczenia Boga i wspólnoty. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać na tych rekolekcjach. Cieszę się, że ten stopień nastawiony jest bardziej na stronę duchową i ubogacanie się wzajemnie własnym świadectwem. Bardzo mnie to umocniło. Ponadto angażowano nas do wielu posług, dzięki czemu nabierałam pewności i w pewnym stopniu warsztatu animatorskiego. Nie zapomnę modlitwy wstawienniczej, w której modliłam się za innych. Było to cudowne doświadczenie bycia narzędziem w ręku Boga, działania Ducha, a także wspólnoty. Chwała Panu!

Oliwia