Na ORAE doświadczyłam obecności Boga oraz poczułam Jego wielką i nieskończoną miłość. Polepszyła się moja relacja z Panem – dzięki temu czuję, że jestem szczęśliwsza i radośniejsza. Takim przełomowym momentem na ORAE były nabożeństwa wieczorne, na których szczególnie czułam obecność Boga oraz działanie Ducha Świętego. Na modlitwie wstawienniczej Duch Święty napełnił mnie radością i odwagą, dzięki której mogłam wyjść i ewangelizować ludzi. Zrozumiałam, jak bardzo ważna jest bliska relacja z Bogiem i powierzanie Mu wszystkich swoich spraw, tych radosnych i tych smutnych. Na ORAE poznałam także wielu wspaniałych i wartościowych ludzi, którzy są dla mnie jak wielka rodzina. Cieszę się że miałam możliwość pojechać na ORAE, doświadczyć tak wielu wspaniałych chwil i lepiej poznać Boga. Chwała Panu!
Ola