Mt 5, 38-48

Dostajemy dziś od Chrystusa piękną lekcję pokory i miłości. On pokazuje nam, byśmy dobrem zwyciężali zło i kochali nieprzyjaciół – przecież po ludzku to wydaje się niedorzeczne! Dlaczego mamy godzić się na niesprawiedliwość i jeszcze nadstawiać drugi policzek?
Właśnie na tym polega nasza wiara, wiara pełna miłosierdzia na wzór naszego Boga. Bądźmy doskonali, tak jak On jest doskonały.