Mt 5, 17-37

Zastanów się, jak Chrystus interpretuje przykazania Starego Testamentu. Według Niego źródło złych uczynków człowieka jest w gniewie i pożądliwym patrzeniu. Chrystus chce Ci dzisiaj powiedzieć, że powinieneś zmienić swoje myślenie i serce, żeby być wiernym Prawu Nowego Przymierza. Jak traktujesz Boże przykazania? Jako słuszne, ale nie do zrealizowania? Jako dopingujące Ciebie do wzrostu? Jako niepotrzebne i ograniczające wolność? Jako możliwe do zrealizowania dla tego, kto wierzy w moc Bożą? Jako trudne, ale słuszne? A może jeszcze jakoś inaczej. Spróbuj odpowiedzieć sobie w szczerości.