Mt 4, 12-23

Nawracajmy się! Do tego gorąco zaprasza Nas dziś sam Jezus. On powołuje Swych uczniów, którzy stają się Mu oddani, są Jego narzędziem. Oni nawracają się i ewangelizują, by inni również weszli na drogę Pana.
My też w codziennych trudach starajmy się być jak Oni – słychać Jezusa, być z Nim i w Jego mocy głosić Ewangelię.