J 1, 29-34

Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, w którym mieszka Duch Święty. Zbliżając się do Niego i poznając Go, widzimy, że przez chrzest stajemy się lepsi. Ten sakrament uzdalnia nas do tego, by kochać jak Jezus. Dawajmy świadectwo w naszym życiu, że Bóg jest – tak, jak zrobił to święty Jan.