J 1, 1-18

Na początku wszystkiego było Słowo. Jan Ewangelista nazywa Słowem samego Boga. To właśnie Słowo pełniło przy powstawaniu świata rolę stwórczą. Pojawiło się Ono na świecie w postaci Człowieka, który przyszedł do swojej własności, a świat Go nie poznał. Jest wiele momentów w Ewangelii, kiedy słuchacze odrzucali to, co Jezus głosił. Wszyscy, którzy przyjęli Słowo Odwieczne i wierzą w Nie, otrzymują obietnicę, że staną się dziećmi Bożymi. Jak ludzie, wśród których żyjesz, traktują Słowo Boże? Czy w życiu Twojego środowiska widać, że poważnie słuchają Słowa Bożego? Po czym możesz o tym wnioskować? Czy zależy Ci na tym, żeby być dzieckiem Boga, które przyjmuje Jego Słowo i wierzy Mu?