Mt 1, 18-24

Ewangelia, czyli Dobra Nowina. Ewangelia to dla nas jedna z czterech Ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu: wg Mateusza, Marka, Łukasza oraz Jana. Przyjście Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego na świat było zapowiadane od wieków. Nowinę tę nazywamy „dobrą”, ponieważ Jego przyjście przyniosło nam zbawienie. To On każdego dnia nas powołuje do mniejszych lub większych rzeczy. Zupełnie podobnie jak powołał w dzisiejszej Ewangelii Józefa. Józef w przepiękny sposób odpowiada Bogu: „Tak”. Możliwe, że w zupełnie inaczej pragnął ułożyć sobie życie. Możliwe, że musiał w swoich planach wiele zmienić, żeby wypełnić powołanie, do którego został przeznaczony przez Boga. Jednak użył swojej wolności, gdy zrozumiał swoje powołanie i nie zawahał się pójść za głosem Boga. W jaki sposób Ty odczytujesz powołanie, które Bóg do Ciebie kieruje? Czy jesteś gotowy z zaangażowaniem całej wolności na nie odpowiedzieć?